Maskinskydd för truckar & fläktskydd

De industriföretag som har en flotta med fordon och som vill att de i fortsättningen ska hålla sig som nya bör investera i maskinskydd för truckar, eftersom det dels skyddar föraren, men också trucken i sig.

MaskinskyddIndustriellt arbete utomhus med grova och finkorniga material som kan rasa eller sätta sig i maskindelar är risker som minskar säkerheten och kan medföra oanade kostnader eller personskador. Att få sina maskinskydd tillverkade och utrustade på fordonen är inga problem. Skydden kan fästas på alla sidor där det finns risk för skador. Lösningen kan inkludera att speciella fästen skapas där skydden sedan kan hängas på och fästs med en låsmekanism. Om skyddet ska sitta permanent kan de istället svetsas fast. Gallren kan tillverkas och sättas upp på en ram i dimensioner som gör att de är tåliga mot eventuellt material som kastas mot det. För att få förståelse om vilka miljöer de ska användas i bör information om detta delges. Ytbehandlingar bör också gås igenom för att hitta en lämplig variant.

Det finns företag som kan specialtillverka för flera olika modeller så länge dimensionerna anges. Ett av dessa företag är ABL tråd som har inriktat sig på att göra sträckmetall, krenelerade galler och andra typer av trådprodukter med hjälp av trådbockning.

För både lagerlokaler och industri där luften inte är den bästa är fläktar något som behövs för att få luften att cirkulera. Eftersom fläktbladen lätt kan skadas behövs fläktskydd. De större industrifläktarna kommer i vissa fall med ganska klena skydd som inte riktigt fungerar för den miljö de är placerade i. För industrimotorer är fläktskydd ett måste eftersom slangar och andra komponenter kan åka in i fläkten genom förflyttning av vibrationer.

I allmänhet kan beröringsskydd av elförzinkade galler utgöra ett effektivt sätt att undvika skador på både maskin och person.